Přihláška do soutěže Nebojme se myslet

Přihláška:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Přihlašuji se tímto závazně k účasti na osmém ročníku filozofické
soutěže „Nebojme se myslet“.

Jméno a příjmení:

Škola:

Rok narození a ročník studia:

Osobní e-mail:

Účast na workshopu: ANO/NE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pokyny:

Přihlášku je nutné zaslat na adresu nebojmesemyslet@upol.cz nejpozději do 1. prosince 2017. První kolo soutěže proběhne v pátek 15. prosince 2017 na FF UP, Křížkovského 12, Olomouc.
Jsem srozuměn(a) s tím, že organizátoři soutěže nehradí cestovní výdaje a stravné spojené s účastí na prvním kole soutěže.

 

Facebooková stránka soutěže: 

https://www.facebook.com/nebojmesemyslet/