Přihláška do soutěže Nebojme se myslet

Přihláška:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Přihlašuji se tímto závazně k účasti na sedmém ročníku filozofické
soutěže „Nebojme se myslet“.

Jméno a příjmení:

Škola:

Rok narození a ročník studia:

osobní e-mail:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pokyny:

Přihlášku je nutné zaslat na adresu nebojmesemyslet@upol.cz nejpozději do 2. prosince 2016. První kolo soutěže proběhne v pátek 16. prosince 2016 na FF UP, Křížkovského 12, Olomouc.
Jsem srozuměn(a) s tím, že organizátoři soutěže nehradí cestovní výdaje a stravné spojené s účastí na prvním kole soutěže.