Přihláška do soutěže Nebojme se myslet

Přihláška na Nebojme se myslet:

 

Přihlašuji se tímto závazně k účasti na devátém ročníku filozofické soutěže „Nebojme se myslet“.

Jméno a příjmení:

Škola:

Rok narození a ročník studia:

Osobní e-mail:

Účast na workshopu: ANO/NE

 

Pokyny:

Přihlášku je nutné zaslat na adresu nebojmesemyslet@upol.cz nejpozději do 1. prosince 2018. První kolo soutěže proběhne v pátek 14. prosince 2018 v Aule na FF UP, vchod přes Křížkovského 12, Olomouc.
Jsem srozuměn(a) s tím, že organizátoři soutěže nehradí cestovní výdaje a stravné spojené s účastí na prvním kole soutěže.

 

Facebooková stránka soutěže: 

https://www.facebook.com/nebojmesemyslet/

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Přihláška na Letní školu filozofie Aletheia: 

 

Přihlašuji se tímto závazně k účasti na prvním ročníku Letní školy filozofie Aletheia

Jméno a příjmení:

Škola:

Datum narození:

Osobní e-mail:

 

Pokyny: 

Přihlášku je nutné zaslat na adresu aletheia.lsf@gmail.com nejpozději do 30. června 2018. Letní škola se uskuteční v prostorách Katedry filozofie FF UP, Křížkovského 12, Olomouc.
Jsem srozuměn(a) s tím, že organizátoři nehradí cestovní výdaje, ani stravné a ubytování spojené s účastí na letní škole filozofie.