Přihláška do soutěže Nebojme se myslet

Přihlašuji se tímto závazně k účasti na devátém ročníku filozofické soutěže „Nebojme se myslet“.


Jméno a příjmení:

Škola:

Rok narození a ročník studia:

Osobní e-mail:

Účast na workshopu: ANO/NE

 

Pokyny:

Přihlášku je nutné zaslat na adresu nebojmesemyslet@upol.cz nejpozději do 1. prosince 2019. První kolo soutěže proběhne v pátek 13. prosince 2019 v aule na FF UP, vchod přes Křížkovského 12, Olomouc.
Jsem srozuměn(a) s tím, že organizátoři soutěže nehradí cestovní výdaje a stravné spojené s účastí na prvním kole soutěže.

 

Facebooková stránka soutěže: 

https://www.facebook.com/nebojmesemyslet/