Menu Zavřeno

Projekt

Filozofická soutěž pro studenty
předposledních a absolventských ročníků středních škol

Cílem projektu je podpořit rozvoj kritického myšlení u studentů předposledních a především závěrečných ročníků středoškolského studia (pro účast v soutěži není nezbytné absolvování výuky filozofie v rámci ZSV nebo speciálního semináře: od soutěžících nebudou vyžadovány žádné konkrétní znalosti, pouze schopnost konstruktivního uvažování a zformulování vlastního názoru). Účastí na soutěži budou mít studenti možnost vyzkoušet si vytvoření vlastního filozofického textu ve formě úvahy a získat zpětnou vazbu prostřednictvím hodnocení, jež vypracují členové Katedry filozofie Filozofické fakulty UP v Olomouci. Tři nejlepší práce budou ohodnoceny věcnými cenami (Amazon Kindle).

Z národního kola zároveň vzejde dvacet nejlepších studentů, kteří mohou soutěžit o účast na Mezinárodní filozofické olympiádě (IPO), do níž je soutěž „Nebojme se myslet“ národní kvalifikací. Do Mezinárodní filozofické olympiády postupují dva nejlepší studenti, kteří vzejdu z druhého kola soutěže.