Menu Zavřeno

Kontakt

Katedra filozofie
Filozofická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

nebojmesemyslet@upol.cz

Organizátoři projektu „Nebojme se myslet“:

Filozofickou soutěž pro středoškolské studenty s názvem „Nebojme se myslet“ organizují členové Katedry filozofie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Odborným garantem je Prof. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D. 


Členy organizačního týmu jsou posluchači doktorského studia oboru filozofie na Katedře filozofie FF UP
a hodnotiteli členové kateder FF UP a posluchači doktorského studia oboru filozofie.
(Další informace ke katedře: http://kfil.upol.cz/).

Facebookové stránky soutěže: https://www.facebook.com/nebojmesemyslet/