Menu Zavřeno

14. ročník soutěže „Nebojme se myslet“

Katedra filozofie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

14. ročník, harmonogram dne 15. 12. 2023

10:00 – 11:00 Aula FF UP (Křížkovského 10) – registrace účastníků soutěže.
Cesta do Auly bude označena (vchod Křížkovského 8), dostavte se nejpozději v 10:40. K registraci je nutné předložení občanského průkazu (případně cestovního pasu), při registraci bude účastníkům předán dvojlist pro čistopis s unikátním kódem (aby byla zachována anonymita při hodnocení prací)
 11:00 – 13:00   Aula FF UP – představení soutěže, zveřejnění témat, průběh soutěže  
13:00 – 14:00 Prohlídka pro zájemce FF UP (budovy, zahrady, Knihovna Zbrojnice).  

Výsledky soutěže budou zveřejněny na 🔗fb.com/nebojmesemyslet. Nejlepších dvacet účastníků prvního kola se bude moci zúčastnit kola druhého (výběrové kolo pro International Philosophy Olympiad (🔗philosophy-olympiad.org).

Osobní hodnocení budou zaslána výhradně na osobní e-maily účastníků (vyplněné při registraci), školy obdrží pouze výsledky soutěže, nikoli konkrétní hodnocení.

Vice informací na

🔗fb.com/nebojmesemyslet